Aktualno

12.04.2013.

12.04.2013.

Održan je Okrugli stol na temu „IT rješenja – podrška upravljanju ljudskim potencijalima“, u organizaciji Hrvatske udruge poslodavaca- HR4HR Centra izvrsnosti upravljanja ljudskim potencijalima i Ministarstva uprave. Cilj okruglog stola bio je razmotriti rješenja koja bi najbolje odgovarala potrebama kvalitetnog i efikasnog upravljanja zaposlenima u državnoj službi, s naglaskom na sustavu upravljanja radnim učinkom u funkciji realizacije organizacijskih ciljeva.
Tijekom Okruglog stola, kroz tri bloka prezentacija, predstavnici kompanije-korisnika IT rješenja i predstavnici iz IT-a prezentirali su svoja rješenja upravljanja ljudskim potencijalima.

18.02.2013.

18.02.2013.

Predstavnici Ministarstva uprave i HUP-a bili su u posjetu kompaniji Coca Cola HBC Hrvatska, prilikom kojeg posjeta je predstavljen njihov sustav za upravljanje učinkom, sustav za razvoj zaposlenika i nagrađivanje.

14.02.2013.

14.02.2013.

Predstavnici Ministarstva uprave i HUP-a bili su u posjetu Zagrebačkoj banci, prilikom kojeg posjeta je predstavljen njihov sustav upravljanja radnom uspješnošću.

07.02.2013.

07.02.2013.

Predstavnici Ministarstva uprave i HUP-a bili su u posjetu Siemensu, prilikom kojeg posjeta je predstavljen njihov sustav upravljanja radnom uspješnošću.

09.01.2013.

09.01.2013.

Predstavnici Ministarstva uprave i HUP-a bili su u posjetu tvrtci Holcim, prilikom kojeg posjeta je predstavljen model Evaluacije učinaka u Holcimu, kojeg je prezentirala Gorana Sandrić, Direktorica ljudskih potencijala Holcim (Hrvatska) d.o.o.