Zakonodavne aktivnosti

01.07.2015.

STUPILE NA SNAGU IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O OBAVLJANJU POSLOVA ZAŠTITE NA RADU

U Narodnim novinama br. 72. od 30. lipnja objavljene su Izmjene i dopune Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu kojim je , zahvaljujući aktivnostima HUP-a , vraćena mogućnost za poslodavce do 49 zaposlenih da mogu ugovarati obavljanje poslova zaštite na radu s vanjskom tvrtkom.

18.06.2015.

Praćenje primjene i provedbe Zakona o radu

Zakon o radu („Narodne novine“, broj 93/14) je stupio na snagu 07. kolovoza 2014. godine.

Radi praćenja učinaka reforme radnoga zakonodavstva uspostavljen je model praćenja primjene i provedbe Zakona o radu, utemeljen na kontinuiranoj suradnji Vlade RH, socijalnih partnera te zainteresiranih dionika.

Sukladno Planu suradnje Vlade Republike Hrvatske i reprezentativnih središnjica, Hrvatske udruge poslodavaca te Hrvatske gospodarske komore i Hrvatske obrtničke komore, te zaključcima Zajedničkog tijela, izrađuju se polugodišnja izvješća o provedbi Zakona o radu, odnosno o primjeni pojedinih instituta ovoga Zakona.

Izvješća trebaju obuhvatiti podatke o primjeni zakonskih instituta vezanih uz restrukturiranje poslodavaca (kolektivni višak radnika, suodlučivanje i savjetovanje, trajanje i tijek otkaznog roka) te uz fleksibilno uređenje radnog vremena (raspored radnog vremena, preraspodjela radnog vremena) i korištenja fleksibilnih oblika rada (ustupanje radnika, „dopunski rad“.
)

01.06.2015.

HUP reagirao na Izmjene i dopune Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu

U Narodnim novinama 43/15, objavljene su Izmjene i dopune Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu ( u daljnjem tekstu: Pravilnik) kojim se pokušala uvesti obveza za sve poslodavce koji zapošljavaju više od jednog radnika da imaju stručnjaka zaštite na radu temeljem ugovora o radu.

13.04.2015.

Međunarodna konferencija “Radni odnosi – razvoj i izazovi”

U Zagrebu je 13.4.2015. g., u organizaciji Pravnog fakulteta u Zagrebu i Ministarstva rada i mirovinskog sustava, održana međunarodna konferencija na temu radnih odnosa. Na konferenciji su sudjelovali domaći i strani ugledni stručnjaci iz područja radnog zakonodavstva, a između ostalih predavanja je održao profesor Manfred Weiss sa Sveučilišta Goethe u Frankfurtu. Profesor Weiss je zajedno sa profesorom Potočnjakom pisao prvi hrvatski Zakona o radu, koji se uvelike temeljio na njemačkom primjeru. Tema njegova izlaganja bila je „Razvoj i izazovi hrvatskog radnog zakonodavstva – viđenje iz međunarodne perspektive”. Predavanje je nastavio prof. Martin Risak sa Sveučilišta u Beču, s temom “Netipični i novi netipični oblici rada”, a unutar koje prezentacije je predstavio, pored klasičnih i nove oblike zapošljavanja kao što je crowdsourcing.

26.03.2015.

Obavijest Porezne uprave- namirenje poreznog duga putem Upravnog ugovora

Prenosimo obavijest koja se nalazi na stranicama Porezne uprave vezano uz namirenje poreznog duga sklapanjem upravnog ugovora (odredbe članka 91.b., 91.c. i 91.d. Općeg poreznog zakona)

Zakonom o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona („Narodne novine „ broj 26/15) koji je stupio na snagu dana 17. ožujka 2015. godine, uveden je, između ostalog, institut upravnog ugovora kojim se poreznim obveznicima omogućava namirenje poreznog duga sklapanjem upravnog ugovora odnosno plaćanje cijelog iznosa glavnice i kamata najdulje u 24 mjesečna anuiteta uz obračun pripadajuće zakonske zatezne kamate od 12 % na iznos reprogramirane glavnice duga. Upravni ugovor sklapa se u pisanom obliku, slobodnom voljom sudionika porezno – dužničkog odnosa.