Zakonodavne aktivnosti

24.08.2015.

Izmjene i dopune Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca

Hrvatska udruga poslodavaca kroz sudjelovanje u radnoj skupini, pisana očitovanja te putem izdvojenog mišljenja na sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća izrazila je protivljenje izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca (NN 82/15). Hrvatska udruga poslodavaca protivi se odredbama kojima se uvodi institut osiguranja potraživanja radnika u slučaju blokade računa poslodavca. Kompleksan i skup postupak koji zahtjeva koordinaciju više tijela zbog prosječno 1% poslodavaca koji ne isplaćuju plaću, smatramo pogrešnim pristupom rješavanja navedenog problema. Hrvatska udruga poslodavaca zalaže i stavlja se na raspolaganje za provedbu analize kojom bi se detektirali uzroci koji dovode do problema neisplate plaće, odnosno neisplate plaća, a kojom bi se točno detektirali generatori nelikvidnosti, pa tek onda tražila rješenja.

19.08.2015.

Hrvatska udruga poslodavaca sudjeluje u izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama

Hrvatska udruga poslodavaca sudjelovala je u procesu donošenja Prijedloga izmjena i dopuna Zakona o trošarinama (NN 100/15) koji je stupio na snagu 26. rujna 2015. godine. Članovi Hrvatske udruge poslodavaca sudjelovali su u radnim skupinama te su bili dio granskih radnih sastanaka sa nadležnim predstavnicima ministarstava, čime im je pružena mogućnost ukazati na nedostatke Nacrta izmjena i dopuna Zakona o trošarinama te predložiti određene pozitivne promjene zakonskih odredbi. Inicijativa u vidu izmjena određenih zakonskih odredbi išla je i do saborskih zastupnika u vidu amandmana na Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o trošarinama.

24.07.2015.

Obavijest o Odluci Vlade RH o smanjenju vodnog doprinosa za 25 %

Na sjednici Vlade RH održanoj 23.07.2015. usvojena je Uredba o izmjeni Uredbe o visini vodnog doprinosa u privitku, s kojom se smanjuje vodni doprinos za 25 % linearno u svih 9 tarifnih brojeva i 2 tarifna podbroja s primjenom od 1.1.2016. godine.

23.07.2015.

HUP uključen u izradu novih promjena Zakona o zaštiti potrošača

Predstavnici HUP-a od početka su uključeni u izradu novih izmjena i dopuna Zakona o zaštiti potrošača koje je pokrenulo Ministarstvo gospodarstva. Samo godinu dana nakon promjena aktualnog Zakona, inicirane se izmjene i promjene Zakona.

21.07.2015.

Objavljen Pravilnik o obvezujućim mišljenjima, ispravku prijave, statističkim izvješćima i poreznoj nagodbi

Temeljem izmjena i dopuna Općeg poreznog zakona u Narodnim novinama 78/15 od 17. srpnja 2015.g. objavljen je Pravilnik o obvezujućim mišljenjima, ispravku prijave, statističkim izvješćima i poreznoj nagodbi koji stupa na snagu sedmog dana od objave. Tekst Pravilnika možete pronaći na : http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_07_78_1514.html

Najvažnije iz sadržaja Pravilnika: