Zakonodavne aktivnosti

01.10.2015.

Zakon o računovodstvu – odredbe o jedinstvenom kontnom planu te primjena odredbi novog Zakona

Hrvatska udruga poslodavaca ukazala je na potrebu izmjena i dopuna odredbi o jedinstvenom kontnom planu Zakona o računovodstvu (NN 78/2015). Hrvatska udruga poslodavaca ističe kako će navedena promjena odredbi, isključivo iz razloga bolje usporedivosti izvještaja na razini nacionalne ekonomije, znatno povećati troškove poslodavcima u vidu implementacije i održavanja sustava kontnog plana. Prilagodba odredbama o jedinstvenom kontnom planu će za velike poduzetnike prema procjenama trajati čak od 6 do 10 mjeseci, uz visoke materijalne troškove. Nadalje, a vezano uz predmetni zakon, Hrvatska udruga poslodavaca uputila je nadležnom Ministarstvu financija zahtjev za službenom potvrdom o obvezi primjene Zakona o računovodstvu, odnosno potvrde o obvezi izrade izvještaja sukladno odredbama novog Zakona za poslovnu 2015. godinu.

28.09.2015.

Objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine

Rezultat napora Hrvatske udruge poslodavaca, a u cilju olakšanja poslovanja poslodavcima, dana 28. rujna 2015. godine, u Narodnim novinama, br. 102/15, objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine.

25.09.2015.

Potpisan novi kolektivni ugovor za graditeljstvo

Sindikat graditeljstva Hrvatske, kao reprezentativan sindikat s jedne strane, i HUP - Udruga poslodavaca graditeljstva, s druge strane, sklopili su danas, Kolektivni ugovor za graditeljstvo radi prilagođavanja uvjetima poslovanja za sljedeću godinu te usklađivanja s pojedinim odredbama Zakona o radu i Zakona o zaštiti na radu. Sastavni dio ugovora je Dodatak Kolektivnom ugovoru graditeljstva - upućivanje radnika na rad u inozemstvo. Kolektivni ugovor je sklopljen na neodređeno vrijeme sa obvezom inovacije svake poslovne godine. KUG stupa na snagu danom potpisa a primjenjuje se od 1.listopada 2015. godine . Time se stavlja van snage KUG iz 2001. godine, s ukupno sedam izmjena i dopuna.

14.09.2015.

Zakon o poticanju ulaganja

Hrvatska udruga poslodavaca je kroz pisano očitovanje upućeno predlagaču te izdvojeno mišljenje na sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća predložila određene konkretne prijedloge izmjena i dopuna predloženih odredbi Zakona o poticanju ulaganja (NN 102/15). Navedeni zakon koji stupio je na snagu 2. listopada 2015. godine, zamijenio je Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (NN 111/12, 28/13). Neke od poticajnih mjera za investicijske projekte u Republici Hrvatskoj uključuju: porezne poticaje, poticaje za zapošljavanje, potpore za opravdane troškove usavršavanja, itd.