Zakonodavne aktivnosti

16.10.2015.

Zakon o radu - objavljena mišljenja Ministarstva rada i mirovinskog sustava

U nastavku se nalazi poveznica na web stranicu na kojoj možete vidjeti sva mišljenja Ministarstva rada i mirovinskog sustava vezana za Zakon o radu iz 2014. godine. S obzirom da je bilo puno nedoumica oko primjene pojedinih odredbi, vjerujemo da će Vam ovako sistematizirana mišljenja pomoći u radu.

http://www.mrms.hr/pitanje/popis-misljenja-o-zakonu-o-radu/

14.10.2015.

Stopa za obračun članarina turističkim zajednicama umanjuje se od siječnja 2016. godine

Obavještavamo Vas da su u Narodnim novinama broj 110/2015 objavljene izmjene i dopune Zakona o članarinama u turističkim zajednicama, čime se provodi Odluka Vlade Republike Hrvatske o smanjenju parafiskalnih nameta.

13.10.2015.

Hrvatska udruga poslodavaca sudjeluje u procesu donošenja Odluke o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku 2016. godinu

Hrvatska udruga poslodavaca kao socijalni partner, a sukladno prikupljenim informacijama svojih članica, aktivno sudjeluje u radnoj skupini za donošenja Odluke o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku 2016. godinu. Članice Hrvatske udruge poslodavaca bile su pozvane da dostave svoje potrebe za zapošljavanjem državljana trećih zemalja, a iste će biti predstavljene i argumentirano zastupane u okvirima radne skupine, odnosno u postupku donošenja Odluke. 

06.10.2015.

Smanjenje administrativnog opterećenja gospodarstva u fokusu projekta Ministarstva gospodarstva i HUP-a

Hrvatska udruga poslodavaca, dugogodišnji zagovarač potrebe smanjenja administrativnog opterećenja gospodarstva, kao glavni partner Ministarstva gospodarstva, aktivno ukazuje na konkretna opterećenja kroz projekt provedbe Akcijskog plana smanjenja administrativnog opterećenja gospodarstva. Navedeno smanjenje jedna jedna je od obveza prihvaćenih u okvirima Europskog semestra, definirana Nacionalnim programom reformi 2015., a konkretizirana na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 26. kolovoza 2015. godine u obliku ovog Akcijskog plana. Kao provedbeni alat navedenog smanjenja odabrana je Standard Cost Model (dalje u tekstu: SCM) metodologija, koja se u okviru sustava procjene učinaka propisa koristi u gotovo svim državama članicama Europske unije.

01.10.2015.

Usporedba radnog zakonodavstva u Hrvatskoj i Mađarskoj – pitanje regionalne konkurentnosti

U organizaciji Pravnog fakulteta u Zagrebu te Pravnog fakluteta u Budimpešti, održana je konferencija na temu poredbenog prikaza radnog zakonodavstva u Hrvatskoj i Mađarskoj. U delegaciji Hrvatske, pored cijele katedre za radno i socijalno pravo, sudjelovala je i predstavnica Ministarstva rada i mirovinskog sustava, Marina Kasunić Peris, pomoćnica ministra, sudac Vrhovnog suda Darko Milković te predstavnica HUP-a, Nataša Novaković savjetnica glavnog direktora za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala.