Zakonodavne aktivnosti

22.01.2016.

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja i nagrade za promicanje zaštite na radu

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, raspisuje Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja i nagrade za promicanje zaštite na radu.

DOKUMENT

30.12.2015.

Smanjenje obveze o broju stručnjaka ZNR za velike poslodavce

Uskoro stupaju na snagu izmjene i dopune Pravilnika kojima se smanjuje već propisana obveza o broju stručnjaka zaštite na radu za velike poslodavce.

23.12.2015.

Hrvatska udruga poslodavaca i Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje održali sastanak u cilju unaprijeđenja sustava e-prijave (LANA)

Dana 22. prosinca 2015.g., na inicijativu HUP-a održan je sastanak s pomoćnikom ravnatelja za mirovinsko osiguranje - g. Damirom Salarom i njegovim suradnicima, dok su na sastanku u ime HUP-a prisustvovali Admira Ribičić, pravna savjetnica i Dominik Musulin, stručni suradnik za pravne poslove.

14.12.2015.

Hrvatska udruga poslodavaca u projektu promicanja zdravlja i sigurnosti na radu

Prema definiciji Međunarodne organizacije rada nacionalna kultura zaštite zdravlja i sigurnosti na radu je ona u kojoj se pravo na sigurno i zdravo radno mjesto poštuje na svim razinama, gdje nadležna državna tijela, poslodavci i radnici aktivno sudjeluju u stvaranju sigurnog i zdravog radnog okruženja kroz sustav definiranih pravila, odgovornosti i obaveza, a gdje se najveći prioritet daje načelu prevencije.

14.12.2015.

Održana Radionica – Osiguranje potraživanja radnika u slučaju blokade računa poslodavca

Izmjene i dopune Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca propisale su obveze poslodavcu koji do zadnjeg dana u mjesecu ne isplati plaću za prethodni mjesec, da prvog sljedećeg radnog dana za svakog radnika dostavi FINI zahtjev za prisilnu naplatu uz obračun neisplaćene plaće prema posebnom propisu. Ako to ne učini, dolazi do pokretanja postupka po službenoj dužnosti, što može rezultirati pljenidbom sredstava za isplatu plaće s računa poslodavca (rješenjem središnjeg tijela državne uprave nadležnog za nadzor primjene propisa o radu).