Zakonodavne aktivnosti

01.03.2013.

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca

HUP je 01. ožujka 2013.g. zaprimio na mišljenje Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o osiguranju radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca.

27.02.2013.

Nacrt Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama zakona o državnom inspektoratu

Hrvatska udruga poslodavaca zaprimila je dana 01. ožujka 2013.g. na mišljenje Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o državnom inspektoratu.

08.02.2013.

U pripremi novi Zakon o obrtu

HUP-ovi predstavnici sudjeluju u radnoj skupini za izradu Nacrta prijedloga novog Zakona o obrtu.

04.02.2013.

Zakon o minimalnoj plaći

Trenutno je u saborskoj proceduri novi Zakon o minimalnoj plaći.

Novim zakonom Vlada RH je minimalnu plaću definirala isključivo kao socijalno zaštitni instrument, te je propisala da će kao relevantne statističke podatke za utvrđenje početne razina minimalne plaće uzeti u obzir; podaci o mjesečnom pragu rizika od siromaštva za jednočlano kućanstvo u 2011. godini, broj članova prosječnog kućanstva u Republici Hrvatskoj, omjer ukupnog broja stanovnika u Republici Hrvatskoj i broj aktivnog stanovništva u Republici Hrvatskoj te promjena prosječnog indeksa potrošačkih cijena dobara u 2012. u odnosu na 2011. godinu.

31.01.2013.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

Prijedlog Pravilnika dostavljen je Hrvatskoj udruzi poslodavaca na mišljenje krajem siječnja 2013.g. Pravilnik propisuje stupanje na snagu s 01. travnja 2013.g. Prijedlogom Pravilnika uvodi se novi jedinstveni obrazac prijave poreza na dohodak (JOPPD) čime će se omogućiti efikasnije prikupljanje objedinjenih podataka za potrebe više državnih institucija na jednom mjestu o ostvarenom dohotku fizičkih osoba, o obračunatom i uplaćenom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak, te o obvezi doprinosa, što su ih obveznici obračunavanja dužni obračunati i uplatiti i o tome izvijestiti Poreznu upravu.