Zakonodavne aktivnosti

13.03.2013.

Vlada priprema izmjene Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

Hrvatska udruga poslodavaca zaprimila je 13. ožujka 2013.g. Nacrt Prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa - Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi koji je proslijeđen na mišljenje članovima.

13.03.2013.

Vlada RH povukla iz hitne procedure Prijedlog Zakona o porezu na dodanu vrijednost

Iako je prvobitna namjera Vlade RH bila da u hitnom postupku donese novi Zakon o porezu na dodanu vrijednost, isti je ipak 13. ožujka 2013.g. povučen iz hitne procedure te će ići u dva čitanja.

11.03.2013.

Objavljen Novi pravilnik o Zaštiti na radu za mjesta rada

U Narodnim novinama br. 29/13 objavljen je novi Pravilnik o zaštiti na radu
za mjesta rada. Pravilnikom se utvrđuju minimalni uvjeti kojima moraju udovoljavati
mjesta rada. Pravilnik stupa na snagu 01. srpnja 2013.g.

07.03.2013.

Prijedlog Zakona o strateškim investicijskim projektima RH

HUP je u siječnju 2013.g zaprimio na očitovanje prvi Prijedlog Zakona o strateškim investicijskim projektima. HUP se na taj Prijedlog zakona očitovao i dao svoje prijedloge i primjedbe te je predlagatelj nakon toga izradio finalni Prijedlog zakona te ga 07. ožujka 2013.g. dostavio ponovno na mišljenje Hrvatskoj udruzi poslodavaca.

04.03.2013.

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama

HUP je u ožujku 2013.g zaprimio na očitovanje Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama.