Zakonodavne aktivnosti

26.04.2013.

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

HUP je zaprimio prijedlog Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi
koji ide u svoje druge izmjene i dopune. Naime, nakon što je Zakon stupio na snagu početkom listopda 2012.g., mijenjan je Uredbom Vlade krajem godine, a u travnju 2013. g. predlagatelj, Ministarstvo financija, ponovno pokreće postupak izmjena i dopuna ovog zakona.

12.04.2013.

Nacrt Pravilnika o trošarinama

Hrvatska udruga poslodavaca zaprimila je na očitovanje Nacrt pravilnika o trošarinama, vrlo važan podzakonski akt kojim se podrobnije reguliraju odredbe Zakona o trošarinama ( NN 22/13, 32/13).

11.04.2013.

Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim medijima

Hrvatska udruga poslodavaca zaprimila je 30.ožujka 2013.g. od Ministarstva kulture Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim medijima na mišljenje.

29.03.2013.

Upute vezano uz provedbu Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom

Porezna uprava donijela je dodatne Upute vezano uz provedbu Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom.

14.03.2013.

Izmjene Zakona o strancima

Ministarstvo unutarnjih poslova dostavilo je 13. ožujka 2013.g. na mišljenje Hrvatskoj udruzi poslodavaca Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima s rokom očitovanja do 18. ožujka 2013.g.