Zakonodavne aktivnosti

05.07.2013.

Najčešća pitanja i odgovori Porezne uprave vezano uz Zakon o PDV-u

Poštovani članovi,

Niže vam prenosimo najčešća pitanja i odgovore Porezne uprave koji se odnose na primjenu Zakona o PDV-u, koje smo preuzeli s web stranica Porezne uprave.

DOKUMENT objedinjenih pitanja i odgovora.

03.07.2013.

Obveza isplate plaće na račun


člankom 32. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak koji je objavljen u Narodnim novinama, br. 79 od 27. lipnja 2013. g. izmijenjen je članak 90. kojim se određuje način isplata pojedinih primitaka pa se tako na tekući račun ili štednu knjižicu, između ostaloga isplaćuju:

- primici po osnovi nesamostalnog rada (čl. 14. Zakona o porezu na dohodak „Narodne novine 177/2004, 73/2008, 80/2010, 114/2011, 22/2012, 144/2012, 43/2013“ - plaća, poduzetnička plaća, primici izaslanih radnika, primici članova predstavničkih i izvršnih tijela za rad u tim tijelima,...)

02.07.2013.

Pravilnik o PDV-u - Informacija

Nakon reagiranja HUP-a vezano uz Pravilnik o PDV-u i odredbu članka 64., održan je sastanak s predstavnicima Porezne uprave na kojem je dogovoreno da će danas tijekom dana Porezna uprava poslati prijedlog za ispravku navedenog članka u smislu toga da će isti ispraviti na način da ZA DJELATNOSTI ZDRAVSTVA, SOCIJALNE SKBI I OBRAZOVANJA NEĆE BITI PROMJENA U SMISLU OPOREZIVANJA USLUGA.

28.06.2013.

RADNA KNJIŽICA - informacija

Poštovani članovi,

Nastavno na pokrenute aktivnosti Hrvatske udruge poslodavaca, a vezano uz postupanje s radnom knjižicom nakon 01. srpnja 2013.g., obratili smo se Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje te Vam prosljeđujemo link na kojem možete pronaći prve informacije koje se odnose na postupanje s radnom knjižicom.

LINK: www.mirovinsko.hr

28.06.2013.

Pravilnik o elektorničkim zapisima podatka iz područja radnih odnosa

Poštovani članovi,

u Narodnim novinama br. 79/13 objavljen je Pravilnik o elektorničkim zapisima podatka iz područja radnih odnosa (evidencija umjesto radne knjižice).

Link: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_79_1639.html