Zakonodavne aktivnosti

15.10.2013.

Analiza sustava otpremnina u Republici Hrvatskoj

Svjetska banka je pripremila na zahtjev Ministarstva rada i mirovinskog sustava na hrvatskom i engleskom jeziku Analizu sustava otpremnina u Republici Hrvatskoj - sadašnje uređenje i promišljanje izmjena.

HRVATSKI JEZIK

ENGLESKI JEZIK

10.10.2013.

Pravilnik o sadržaju, načinu i rokovima zdravstvenih pregleda noćnih radnika

Pravilnik je donesen radi zaštite zdravlja i sigurnosti noćnih radnika i njime se utvrđuje sadržaj, način i rokovi zdravstvenih pregleda radnika koji rasporedom radnog vremena svoj rad obavljaju kao noćni radnici, način utvrđivanja zdravstvene sposobnosti, rokovi u kojima se mora ponoviti utvrđivanje zdravstvene sposobnosti te sadržaj i način izdavanja Svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti noćnog radnika.

Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama br. 122 od 02.10.2013.

09.10.2013.

Zakon o zaštiti na radu

Hrvatska udruga poslodavaca uključena je u radnu skupinu za izradu prijedloga novog Zakona o zaštiti na radu.
Prijedlog zakona i očitovanje HUP-a možete pogledati na našim stranicama rezerviranim za članove HUP-a.
Novi zakon trebao bi stupiti na snagu 01. siječnja 2014.g.

07.10.2013.

Vraćanje Radnih knjižica

Dana 30. rujna2013.g. istekao je rok u kojem su poslodavci sukladno odredbi čl. 299. st.2. Zakona o radu
bili obvezni vratiti radnicima precrtane radne knjižice.

Skrećemo pažnju svim poslodavcima da o navedenom vode računa, obzirom da je rok prošao te da,
ukoliko nisu do sada , vrate svim radnicima njihove radne knjižice.

01.08.2013.

Obveza provedbe uredbi Europske komisije i Vijeća

Hrvatska udruga poslodavaca uputila je dopis Ministarstvu vanjskih i europskih poslova u kojem je tražila pojašnjenje o načinu informiranja poslovne zajednice o Uredbama koje su u EU već na snazi odnosno koje su u tijeku donošenja.

Naime, Uredbe direktno stupaju na snagu u našem pravnom sustavu neovisno o tome da li su već prevedene na hrvatski, a država uopće ne mora donositi zakone kako bi provela određenu Uredbu.