Zakonodavne aktivnosti

02.12.2013.

Prijedlog Zakona o zaštiti na radu

Predstavnici Hrvatske udruge poslodavaca i sindikalnih središnjica nisu podržali Prijedlog zakona o zaštiti na radu
na sjednici Povjerenstva GSV-a za zakonodavstvo, kolektivne pregovore i zaštitu prava.
Hrvatska udruga poslodavaca ne podržava Prijedlog zakona o zaštiti na radu budući da je tekst još uvijek nedorađen, s puno nomotehnički loše napisanih i nerazumljivih odredbi .

27.11.2013.

Zakon o radu

Pregovori oko Zakona o radu trajali su više od šest mjeseci, te Vlada prijedlog upućuje u proceduru - na sjednicu GSV-a, te 5.12.2013. g. na sjednicu Vlade. Zakon će ići u dva čitanja, a u prilogu se nalazi sam tekst zakona i očitovanje HUP-a na isti.

21.11.2013.

Prijedlog Zakona o inspektoratu rada s konačnim prijedlogom zakona

21. studenoga 2013.g. održan je sastanak predstavnika HUP-a i sindikalnih središnjica s ministrom Mrsićem na kojem je predstavljen Prijedlog Zakona o inspektoratu rada te je priopćeno kako zakon ide u hitnu proceduru, a predviđeno stupanje na snagu je 01.01.2014.g. Zakon je HUp-u dostavljen kao Radni Nacrt,i HUP se na taj nacrt očitovao.

Općenito, izmjene idu u smjeru toga da sve inspekcije potpadnu pod pojedina ministarstva, a Državni inspektorat prestaje postojati. Naime, trenutno je samo 5 inspekcija u sustavu Državnog inspektorata, a izvan toga postoji još 41 različita inspekcija izvan toga. Što se Inspektorata rada tiče, on će se ustrojiti kao posebna upravna organizacija pri MRMS.

Iz onoga što je rečeno na sastanku, inspektorima se proširuju ovlasti, brže i lakše će vršiti provjere prijave radnika, bit će učinkovitiji, moći će izuzimati dokumente, audio i video zapise, preventivno će djelovati, unesene su posebne odredbe o radnom vremenu inspektora ( uključujući i rad noću te rad duži od punog radnog vremena. Gdje god to bude moguće, na licu mjesta će naplaćivati kazne,a tek ako ne budu mogli, ide se na prekršajnu prijavu.
Planira se povećanje broja inspektora, inspektori će prolaziti sigurnosnu procjenu tj. prije stupanja u službu potpisivat će Izjave o imovinskom stanju.

31.10.2013.

U Narodnim novinama br.130/2013 objavljen Pravilnik o kontroli privremene nesposobnosti za rad

Ovim se Pravilnikom uređuje postupak i način provođenja kontrole privremene nesposobnosti za rad vrste kontrole i ovlaštene osobe za njezino provođenje te ovlasti ovlaštenih osoba tijekom provođenja kontrole privremene nesposobnosti. Kontrola može biti redovna i izvanredna. Redovna kontrola obavljaju ovlašteni kontrolori Zavoda – doktori medicine, a izvanredna kontrola se obavlja po naloga ravnatelja Zavoda temeljem zahtjeva poslodavca osiguranika Zavoda, kojim traži kontrolu opravdanosti privremene nesposobnosti osiguranika ili temeljem zahtjeva ovlaštenog radnika Zavoda.

16.10.2013.

Novi način izvješćivanja – obrazac JOPPD

Novi način izvješćivanja o ostvarenim primicima, te uplaćenim doprinosima i porezu na dohodak – obrazac JOPPD. Više o obrascu JOPPD možete pronaći na web stranici Porezne uprave odnosno na sljedećem linku:

http://www.porezna-uprava.hr/Stranice/Vijesti.aspx