Zakonodavne aktivnosti

23.12.2013.

Obavijest poslodavcima - JOPPD obrazac

Prenosimo obavijest sa stranica Porezne uprave, a vezano uz obveze iskazivanja pojedinih prava radnika:

„Obavještavamo Vas da poslodavci nisu obvezni na Obrascu JOPPD iskazivati ona prava svojih radnika koja njihovi radnici imaju sukladno posebnim propisima kao što je pravo za dodatni doprinos za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem invalidnim osobama (slijepe osobe, osobe oboljele od distrofije, multipleks skleroze i slično) a prema kojima poslodavci nisu obvezni isplaćivati naknadu odnosno koja ne utječu na ukupan fond radnih sati.

Poslodavci su dužni iskazivati samo ona prava za koje imaju obvezu isplate naknade plaća odnosno za ona prava kada njihov radnik ne radi ili radi u nepunom radnom vremenu kao što je bolovanje na teret nositelja osiguranja/državnog proračuna, pravo na rad s polovicom radnog vremena, pravo na rodiljni/roditeljski dopust i slično“.

20.12.2013.

Financijski propisi usvojeni na zadnjoj ovogodišnjoj sjednici Hrvatskog Sabora

U 'Narodnim novinama' broj 148/13 objavljene izmjene i dopune Zakona o porezu na dodanu vrijednost, Zakona o porezu na dohodak, Zakona o porezu na dobit i Zakona o doprinosima.

Njihove redakcijski pročišćene tekstove možete pročitati na stranicama Porezne uprave:

Zakon o porezu na dodanu vrijednost - na snazi i primjenjuje se od 19. prosinca 2013., osim članka 38. stavak 3. koji se primjenjuje se od 1.1.2014. (povećanje međustope PDV-a s 10 %na 13 %)

Zakon o porezu na dohodak - na snazi i primjenjuje se od 19. prosinca 2013. osim članaka 54. i 55. koji stupaju na snagu 1.siječnja 2014.

Zakon o porezu na dobit - na snazi i primjenjuje se od 19. prosinca 2013. osim članka 28.a i članka 34. stavka 1. koji stupaju na snagu 1. siječnja 2014. Obveza plaćanja predujma poreza na dobit.

Zakon o doprinosima i Pravilnik o doprinosima - na snazi i primjenjuje se od 13. srpnja 2013., osim članka 5. stavka 3. i promjena u članku 5.a koji stupaju na snagu 1. siječnja 2014.

16.12.2013.

Prijedlog zakona o inspekcijama u gospodastvu – u saborskoj proceduri

Na zadnjoj sjednici Vlade, 11.12.2013.g. usvojen je Prijedlog zakona o inspekcijama u gospodarstvu. Ovo je drugi zakon kojim se regulira rad inspekcija. Trenutno je u proceduri i Prijedlog zakona o inspektoratu rada, o čemu smo Vas već informirali.
Naime, Vlada Republike Hrvatske je u rujnu ove godine donijela Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2014. – 2016. godine i Mjere za smanjenje deficita. Jedna od predviđenih mjera je i "Transformacija Državnog inspektorata" koji prestaje s radom 1. siječnja 2014. godine.

10.12.2013.

01.siječnja 2014.g. - Početak primjene JOPPD OBRASCA

Podsjećamo Vas da je temeljem Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o porezu na dohodak („Narodne novine“ 79/13) propisan novi obrazac – Obrazac JOPPD koji se počinje primjenjivati od 01.01.2014. godine.
Zamjenjuje sljedeće obrasce – Obrazac ID, Obrazac ID-1, Obrazac IDD, Obrazac IDD-1, Obrazac IP i R-Sm.
Prosljeđujemo vam link stranice Porezne uprave na kojoj se nalazi i testni JOPPD obrazac s uputama kojim je od 31. listopada 2013. omogućeno je testiranje Obrasca JOPPD u predprodukcijskoj okolini.

Link:
Porezna uprava 

03.12.2013.

Prijedlog izračuna visine minimalne plaće u RH za 2014.

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava uputilo je socijalnim partnerima Prijedlog izračuna visine minimalne plaće u Republici Hrvatskoj za 2014. godinu kojim bi se minimalna plaća u RH u 2014. godini povisila na 3.017,61 kn.

U prilogu:
1.Prijedlog izračuna
2.Očitovanje HUP-a.