Zakonodavne aktivnosti

02.01.2014.

Potvrda o kompetencijama stečenim kroz volontiranje

Izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu (Narodne novine 58/07, 22/13) definirano je priznavanje i vrednovanje volonterskog rada, posebno mladih, kako bi se priznale i vrednovale kompetencije stečene volontiranjem.

Stoga je Zakonom uvedena Potvrda o kompetencijama stečenim kroz volontiranje, kao instrument vrednovanja volontiranja i priznavanja kompetencija, vještina i iskustva stečenih volontiranjem koje će se moći primijeniti u daljnjem obrazovanju i zapošljavanju.

31.12.2013.

Obvezna kvota za zapošljavanje osoba s invaliditetom

Novi Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom donesen je na 10. sjednici Hrvatskog sabora 13. prosinca 2013. G. (89 glasova „za", 11 „protiv").
Zakon je objavljen u Narodnim novinama broj 157/13, na stupit će na snagu 1. siječnja 2014. g., kada će prestati važiti Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 143/2002 i 33/2005).

Između ostaloga, novi zakon propisuje obvezu kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom o čemu u ovom tekstu donosimo ključne informacije koji se nalazi u zatvorenom djelu HUP stranica.

PRIJAVA

31.12.2013.

Novi način podnošenja prijava na mirovinsko osiguranje od 1. 1. 2014.

Prenosimo tekst Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

Stupanjem na snagu novog Zakona o mirovinskom osiguranju („Narodne novine“ br. 157/13) i novog Pravilnika o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje („Narodne novine“ br. 159/13), od 1.siječnja 2014. g. za poslodavce, odnosno druge obveznike podnošenja prijave, uvode se dvije bitne novine:

• od 1. siječnja 2014. g. rok za podnošenje prijava/odjava na mirovinsko osiguranje je 24 sata
• obveznici s više od 3 osiguranika dužni su prijave podnositi elektroničkim putem.


Radi usklađivanja s elektroničkim načinom predaje prijava utvrđen je prijelazni rok od tri mjeseca od dana stupanja na snagu Pravilnika o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, kako bi obveznici imali dovoljno vremena za registraciju usluge e-prijava te će se u tom periodu prijave moći predavati i u papirnatom obliku na šalterima HZMO-a, dok rok predaje prijava od 24 sata nema prijelazni period i bez iznimke se primjenjuje od 1. siječnja 2014. g.

30.12.2013.

Prijedlog zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta

Hrvatska udruga poslodavaca očitovala se na Prijedlog zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta, a predstavnici HUP-a bili su uključeni u radnu skupinu za izradu Nacrta prijedloga zakona. Novim zakonom pokušavaju se popraviti nedostaci uočeni u prethodnom zakonu kojim su bili propisani kompleksni kriteriji za korištenje potpora.

30.12.2013.

Prijedlog zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta

Hrvatska udruga poslodavaca očitovala se na Prijedlog zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta, a predstavnici HUP-a bili su uključeni u radnu skupinu za izradu Nacrta prijedloga zakona. Novim zakonom pokušavaju se popraviti nedostaci uočeni u prethodnom zakonu kojim su bili propisani kompleksni kriteriji za korištenje potpora.