Zakonodavne aktivnosti

14.08.2014.

Zakon o radu na engleskom jeziku

S obzirom da je Zakon o radu od velike važnosti za one koji žele investirati u Republici Hrvatskoj, a isto tako i za one koje kompanije koje posluju na više tržišta, u internom dijelu našega weba možete naći Konačan prijedlog Zakona o radu na engleskom jeziku, u word i pdf obliku.

PRIJAVA

14.08.2014.

Pregled izmjena novog Zakona o radu

U Narodnim novinama broj 93 od 30.7.2014. objavljen je novi Zakon o radu koji je stupio na snagu 7. kolovoza 2014. godine.

Na našim dijelu otvorenom samo za članove možete naći prikaz novog Zakona o radu kako biste se lakše snašli u ovim dosta zahtjevnim izmjenama. S obzirom na nomotehniku, mnogi instituti ostali su nedorečeni te vas pozivamo da nam sve svoje nedoumice i pitanja dostavite na e-mail adresu natasa.novakovic@hup.hr

PRIJAVA

01.08.2014.

Zakon o potporama za očuvanje radnih mjesta

Zakon objavljen je u Narodnim novinama br. 93 od 30. srpnja 2014.g. i stupa na snagu osam dana od objave.
Ukratko iz Zakona:
Potpora za očuvanje radnih mjesta je potpora male vrijednosti, u smislu posebnog propisa, a može biti dodijeljena poslodavcu za radnika kao:
 potpora za skraćivanje punog radnog vremena radnika (u visini razmjernog dijela iznosa plaće za broj radnih sati za koje je radniku skraćeno radno vrijeme, a najviše do iznosa minimalne plaće prema posebnom propisu, može se koristiti najduže dvanaest mjeseci u razdoblju od tri godine, s tim da se ne moraju se koristiti u neprekinutom razdoblju niti u jednakoj visini) ili kao
 potpora za obrazovanje ili osposobljavanje radnika ( dodjeljuje se poslodavcu za radnika, u razdoblju tijekom kojeg radnik ne radi iz opravdanih razloga, u visini novčane pomoći koju nezaposlenoj osobi isplaćuje HZZ tijekom razdoblja provedenog na obrazovanju ili osposobljavanju prema posebnom propisu te naknade nastalih putnih troškova, u trajanju od najduže šest mjeseci.

16.06.2014.

NOVI ZAKON O ZAŠTITI NA RADU – stupa na snagu 19. lipnja 2014.g.

U Narodnim novinama 71/14., objavljen je novi Zakon o zaštiti na radu a stupa na snagu 19. lipnja 2014. 

Novi Zakon o zaštiti na radu ima sličnu strukturu kao i trenutno važeći Zakon o zaštiti na radu donese 1996.g., koji je do sada doživio sedam izmjena.

Novi Zakon uvodi odredbe o osnivanju Zavoda za unaprjeđivanje zaštite na radu koji preuzima dio poslova postojećeg Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu, koji će zadržati svoje djelatnosti koje se odnose na zdravstvene aspekte zaštite na radu. Novi Zavod za unaprjeđivanje zaštite na radu bit će koji će u provedbenom smislu biti u okvirima nadležnosti Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, nadležan za praćenje stanja i predlaganje mjera za unapređenje zaštite na radu, i preuzima segment sigurnosti u zaštiti na radu, koji će, između ostaloga, pružati stručnu pomoć u provođenju mjera zaštite na radu i prevenciji nezgoda, ozljeda poslodavcima, a osobito malim i srednjim, kao provedbeno i savjetodavno tijelo.

Jedna od nadležnosti Zavoda je i provođenje postupaka u svezi s osposobljavanjem i certificiranjem pravnih i fizičkih osoba koje sudjeluju u obavljanju poslova zaštite na radu. U tom će smislu taj Zavod provoditi prvostupanjske upravne postupke u svezi s davanjem odobrenja za obavljanje takvih poslova. Posao Zavoda je i uređivanje i obrađivanje svih podataka vezano za zaštitu na radu preko središnjeg centralnog sustava za obradu podataka (tzv. Data Collector), što bi trebalo olakšati posao svim dionicima u području zaštite na radu.

01.04.2014.

Konačni prijedlog Zakona o zaštiti na radu - Nacrti podzakonskih akata iz područja ZZZNR

Nakon što je prošao prvo čitanje u Saboru, predlagatelj je pripremljeni prijedlog konačnog teksta Zakona dostavio socijalnim
partnerima na mišljenje, a paralelno se krenulo i s izradom podzakonskih akata iz tog područja.

Predlagatelj, kao osnovni cilj ovoga zakona navodi smanjenje broja ozljeda na radu i profesionalnih bolesti,
unaprijeđenije načina izvješćivanja o štetnim događajima na radu uvođenjem središnje evidencije podataka u vezi
sa zaštitom na radu .