Zakonodavne aktivnosti

06.02.2015.

Engleski prijevodi Zakona iz oblasti radnog zakonodavstva i Zaštite na radu

Na linku ispod možete preuzeti prijevode na engleski jezik Zakona o radu i Zakona o zaštiti na radu , kao i podzakonske akte iz navedenih područja, a koji su postavljeni na mrežne strance Ministarstva rada i mirovinskoga sustava.

Link: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

15.01.2015.

Zapošljavanje osoba s invaliditetom - Uputa za poslodavce

Temeljem Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 44/14 i 2/15) u članku 2. stavku 6. propisano je da je Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu određen za izdavanje mišljenja na koja se radna mjesta, zbog posebnih uvjeta rada, nikako ne mogu zaposliti osobe s invaliditetom te vam ovim putem dajemo poveznicu na UPUTU ZA POSLODAVCE o postupku procjene radnih mjesta koja će biti moguće izuzeti od kvote, a koju je dao navedeni zavod: http://www.hzzzsr.hr/

12.01.2015.

Obavijest vezana uz korištenje prava na oslobođenje od plaćanja doprinosa na osnovicu za mladu osobu

Odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima (Narodne novine, broj 143/14 – dalje u tekstu: Zakon) koje su stupile na snagu 1. siječnja 2015. godine proširen je institut oslobođenja od obveze doprinosa na osnovicu, pa će među ostalim i poslodavac koji s mladom osobom sklopi ugovor o radu na neodređeno vrijeme kroz razdoblje do pet godina biti dužan obračunavati samo doprinose iz osnovice i to:

29.12.2014.

PREGLED VAŽNIJIH IZMJENA POREZNIH PROPISA – stupanje na snagu 01. siječnja 2015.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit (NN br. 143/14)

1. Usklađenje s EU - kamate i licence; povezana društva – isplata dobiti
Preuzete su Direktive vijeća br:
• 2003/49/EU
• 2004/76/EU
• 2006/98/EU
• 2009/133/EU
• 2011/96/EU
• 2014/86/EU
2. Reinvestirana dobit se mijenja za poreznu prijavu za 2015. godinu (za 2014. g. ostaje po
starom)
- Reinvestirana dobit jednaka je iznosu ulaganja u dugotrajnu imovinu koja je kupljena po
tržišnim uvjetima
- Najmanje dvije godine ne smije se otpustiti radnike (mora zadržati broj)
- Ne može se istodobno s ovom olakšicom koristiti olakšica po Zakonu o poticaju investicija
i unaprjeđenju investicijskog okruženja
3. Obrtnici ulaze u sustav dobiti ako u prethodnom razdoblju ostvare 3 mil. kuna ukupni
primitak ili ispune dva od slijedeća tri uvjeta:
- vrijednost dugotrajne imovine veća od 2 mil. kuna,
- u prethodnom razdoblju zapošljava više od 15 radnika,
- u prethodnom razdoblju ostvario dohodak veći od 0,4 mil. kn.
Ovi kriteriji se primjenjuju i za 2015. godinu.
4. Porezna olakšice se mogu ostvariti i u skladu s pravilima o potporama male vrijednosti.
5. Vrijednosno usklađenje materijalne i nematerijalne imovine porezno se priznaje do
propisanih amortizacijskih stopa po linearnoj metodi.
6. Porez po odbitku ne plaća se na isplate dividendi i dobiti po udjelima ostvarene do 29. veljače
2012. g. (de facto, zaključno s 2011. godinom).