Aktualno04.12.2015.

HUP RIJEKA – Maša Smokrović izabrana za predsjednicu Gospodarsko – socijalnog vijeća Primorsko – goranske županije

Na sjednici GSV-a Primorsko-goranske županije koja je održana 03. prosinca 2015., predstavnica Hrvatske udruge poslodavaca Maša Smokrović izabrana je za predsjednicu GSV-a u slijedećem jednogodišnjem razdoblju. Zamjenik Maše Smokrović bit će Erik Fabijanić, predsjednik Županijske skupštine Primorsko – goranske županije, kao predstavnik PGŽ. Izbor novog vodstva GSV PGŽ na sjednici je potvrđen jednoglasno.

25.11.2015.

HZZO-nadzor i kontrola u privatnim zdravstvenim ustanovama

Hrvatske udruge poslodavaca zatražila je u ime svojih članova zdravstvenih udruga, a koji dio svog poslovanja ugovaraju s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, a dio ostvaruju na slobodnom tržištu mišljenje o educiranosti i nadležnosti kontrolora Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za provođenje kontrole i nadzora cjelokupnog financijskog poslovanja ugovornog subjekta.

Odgovor HZZO-a možete vidjeti ovdje

16.11.2015.

Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti

U Narodnim novima ( NN broj 124/2015) objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_11_124_2368.html

10.09.2015.

Hrvatski građani najzadovoljniji uslužnošću privatnog zdravstvenog sektora

Hrvatski građani najzadovoljniji su uslužnošću privatnog zdravstvenog sektora pokazalo je istraživanje hrvatske tvrtka ICERTIAS provedeno tijekom mjeseca srpnja 2015. Na konkretno pitanje u ICERTIAS Customers' Friend istraživanju: "Odaberite uslužni gospodarski sektor za koji smatrate da tvrtke unutar njega u Hrvatskoj nude najveću razinu uslužnosti - najbolji odnos prema svojim klijentima:" najveći broj ispitanika odabrao je odgovor: privatni zdravstveni sektor.

17.06.2015.

Bijela knjiga HUP Udruge zdravstvene njege, rehabilitacije i socijalne skrbi

Djelatnost zdravstvene njege u kući bolesnika dio je medicinskih usluga koje provode medicinske sestre na primarnoj razini zdravstvene zaštite i predstavlja nastavak bolničke zdravstvene njege u kućnim uvjetima. Stoga nam je znati koje su perspektive djelatnosti zdravstvene njege u kući, obzirom da se kroz ovu djelatnost mogu smanjiti bolnički dani, a samim tim postići velike uštede u zdravstvenom sustavu. Istovremeno pacijentu je usluga pružena u njegovom poznatom okruženju, što dovodi do povećanog zadovoljstva i pacijenta i njegove obitelji.
Kako bismo uspješno razvijali ovu djelatnost potrebno je vrednovanje rada jer se cijena ugovorene usluge nije mijenjala godinama te je trenutno na razini cijene ugovarane 1998. Ugovorom je definirano financiranje djelatnosti na način cijena puta usluga, nema zagarantiranog proračuna ili paušala već je ugovoren maksimalni mjesečni limit. Ukoliko se odradi više od limita takav rad neće biti plaćen. Vrlo se često ne uspijeva doseći zadani limit (posebno izraženo u manjim sredinama i ruralnim područjima) što predstavlja problem prilikom ispunjavanja novčanih i drugih obaveza ustanove te nametnutog poštivanja kolektivnog ugovora.
Maša Smokrović, predsjednica Udruge