Aktualno

30.12.2015.

Povećanje minimalne plaće ugrožava izvozno orijentirane sektore

Jednostranom odlukom tehničke Vlade o povećanju minimalne plaće direktno se utječe na konkurentnost izvozno orijentiranih industrija

08.06.2015.

Hrvatska udruga poslodavaca i Energetski Institut Hrvoje Požar dogovorili partnersku suradnju

Energetski institut Hrvoje Požar će članicama HUP-a osigurati stručnu i znanstvenu podršku u planiranju i realizaciji energetskih projekata uključujući korištenje obnovljivih izvora energije i smanjivanje emisija stakleničkih plinova


Potpisivanjem Sporazuma o stručnoj, znanstvenoj i poslovnoj suradnji Hrvatska udruga poslodavaca i Energetski institut Hrvoje Požar dogovorili su partnersku suradnju s ciljem jačanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva kroz unaprjeđenje gospodarenja energijom i prostorom uz usmjerenost na zaštitu okoliša i odgovorno korištenje prirodnih resursa.

Institut je postao znanstveni i stručni partner HUP-a koji će prema potrebi pružati stručne savjete i usluge tijelima HUP-a kao i njegovim članicama u području održivog razvoja, energetske učinkovitosti, korištenja obnovljivih izvora i zaštite okoliša, primjene suvremenih tehnologija i tehničkih rješenja, ekonomskih i pravnih aspekata korištenja energije te implementacije direktiva EU o gospodarenju energijom i zaštiti okoliša.

Suradnja će uz ostalo uključivati i transfer znanja te stručnu potporu u edukaciji kadrova u HUP-u i tvrtkama članicama za racionalno upravljanje potrošnjom i troškovima energije.

HUP i Energetski institut suglasni su da će zajednički podupirati programe koji doprinose općem dobru i afirmaciji hrvatskog gospodarstva, rastu konkurentnosti, tehnološkom razvoju i implementaciji najboljih praksi u poslovanje hrvatskih tvrtki.

„Suradnjom s Energetskim institutom Hrvoje Požar želimo dati još jedan konkretan doprinos intenziviranju suradnje gospodarstva i znanosti. U razvijenim ekonomijama znanstvene institucije intenzivno i blisko surađuju s gospodarstvom što djeluje pozitivno i poticajno za razvoj obiju grana. Zadaća sveučilišta i instituta nije i ne bi smjela biti samo obrazovna i istraživačka, već i gospodarska. Suradnjom s tvrtkama obrazovne i znanstvene institucije mogu, kroz transfer znanja i razvoj inovacija, dati značajan doprinos gospodarskom razvoju.“, kazao je glavni direktor HUP-a Davor Majetić.

„Suradnja s HUP-om je važan segment misije Energetskog instituta Hrvoje Požar u pružanju stručne i znanstvene potpore hrvatskom gospodarstvu, radujemo se potpisivanju sporazuma i nadamo se da će članice HUP-a dobiti najkvalitetniju potporu“, izjavio je dr.sc. Goran Granić, ravnatelj energetskog instituta Hrvoje Požar.

31.03.2015.

Održana redovita godišnja Skupština HUP- CRO industrije

U Hrvatskoj udruzi poslodavaca u Zagrebu održana je redovita godišnja Skupština HUP- CRO industrije na kojoj su sudjelovali članovi HUP-Udruge drvne i papirne industrije, HUP- Udruge elektroindustrije, HUP- Udruge kemijske industrije, HUP- Udruge metalne industrije, HUP- Udruge tekstilne i kožne industrije i HUP- Udruge poslodavaca u šumarstvu, lovstvu i pratećim djelatnostima.

03.03.2015.

10. veljače održana je zajednička sjednica svih dionika u tesktilnoj i kožnoj industriji

ODRŽANA JE ZAJEDNIČKA SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA HUP-UDRUGE TEKSTILNE I KOŽNE INDUSTRIJE, UDRUŽENJA ZA TEKSTILNU I ODJEVNU INDUSTRIJU PRI HGK TE KLASTERA KONKURENTNOSTI INDUSTRIJE TEKSTILA, KOŽE I OBUĆE.

10. veljače  2015.g. u 12h u HUP-u Zagreb održana je zajednička sjednica Izvršnog odbora HUP-Udruge tekstilne i kožne industrije, Udruženja za tekstilnu i odjevnu industriju pri HGK te Klastera konkurentnosti industrije tekstila, kože i obuće. 

01.10.2014.

SESEC radionica - energetska učinkovitost u tekstilnoj industriji 23.09.2014.

23.rujna 2014. HUP Udruga tekstilne i kožne industrije u sklopu EU projektapod nazivom SESEC, Energija po mjeri organizirala je radionicu za tvrtke iz tekstilne, odjevne i kožne industrije.

Na radionici su sudjelovali visoko kompetentni i relevantni sudionici: vodeće velike, male i srednje t hrvatske tvrtke iz odjevne, tekstilne i kožne industrije.

Također, predstavljen je SAT - Alat za samoprocjenu energetske učinkovitosti, kojeg je razvio EU projekt: SESEC, a koji pomaže tvrtkama u detaljnoj procjeni svog proizvodnog procesa i identifikaciji prilika za uštede. Predstavljeni su i modeli obuke za stručno osoblje u tvrtkama koje se brine za planiranje proizvodnje posebice vezano uz potrošnju energije. Modeli obuke su razrađeni po segmentima i ukupno ih je četrnaest.