Aktualno

20.10.2017.

20.-22.10. World Travel Show, Varšava, Poljska

Poštovani članovi,

Zagrebački velesajam je u skladu sa strategijom razvoja internacionalizacije poslovanja usmjerenom na privlačenje stranih kompanija u Zagreb, dana 7.7, 2017., u Varšavi potpisao Memorandum o razumijevanju s PTAK Warsaw EXPO, kojim je definiran oblik i sadržaj buduće partnerske suradnje.

PTAK Warsaw Expo je najveći sajamski i kongresni centar Središnje i Južne Europe koji na visokoj profesionalnoj razini organizira 30 sajmova godišnje, a koji se održavaju u 6 modernih izložbenih hala ukupne površine od 143.000 m2 i na 500.000 m2 otvorenog prostora. Zahvaljujući potpisanom Memorandumu, na svakom sajmu u organizaciji PTAK Warsaw Expo, Zagrebački velesajam raspolaže s ukupno 50 m2 neureclenog izložbenog prostora koje bez naknade može ustupiti hrvatskim izlagačima. U 2017. godini to je šest sajmova, a izmedu ostalih je World Travel Show, koji se održava u terminu 20.-22. listopada 2017, pod pokroviteljstvom Ministarstva turizma Poljske.02.05.2017.

Objavljene izmjene Pravilnika o PDV-u

U Narodnim novinama je 27.04.2017. broj 41/2017 objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost koji stupa na snagu 1.svibnja 2017.

02.05.2017.

Objavljen novi Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila

U Narodnim novinama broj 42/2017 je dana 28.04.2017. objavljen Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila sa ili bez posade i pružanje usluge smještaja gostiju na plovilima, a koji je stupio na snagu 1.svibnja 2017.

10.04.2017.

U Splitu održana Izborna Skupština Udruge nautičkog sektora

Na Izbornoj Skupštini HUP-ove Udruge nautičkog sektora održanoj 6. travnja 2017., u splitskom restoranu Velum, u neposrednoj blizini nautičkog sajma Croatia Boat Show odabran je novi Izvršni odbor odbor udruge u sastavu: Brečević Silvano, Almi d.o.o.Čalić Nevenka, Navela d.o.o., Čolić Neven, Garmin Hrvatska d.o.o., Knego Mario, Euromarine d.o.o., Marjan Dario, Nautika centar Nava d.o.o., Mihajlov Igor, Marine Club International d.o.o., Rudić Jure, Adriatic Challenge d.o.o., Šupuk Darko, D.Š. Savjetovanje d.o.o., Šurija Đek, Yacht Pool d.o.o., Topolovec Marijan, Marina Punat d.o.o., Vrgoč Damir, Bomi ship d.o.o. i Vuletić Roko, NCP Grupa d.o.o. Predsjednik udruge Roko Vuletić i dopredsjednici Romano Pičuljan i Nevenka Čalić dobili su još jedan mandat te će svoje dužnosti obavljati i slijedeće dvije godine. Na Skupštini su usvojeni i uobičajeni dokumenti udruge poput zapisnika, Izvješća o radu, a usvojen je i novi Statut udruge zbog uvođenja institucije počasnog članstva u Izvršnom odboru po kojoj se kao počasni članovi mogu imenovati ugledni stručnjaci za nautičku tematiku, predstavnici institucija i medija koji ne moraju biti članovi HUP-a.

09.09.2016.

Na pomorskom fakultetu održana završna konferencija projekta „Pomorski menadžment za 21. stoljeće“

9. rujna 2016., na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, održana završna stručna konferencija projekta pod nazivom „Pomorski menadžment za 21. stoljeće – održiv i inteligentan razvoj obalnog područja kroz razvoj standarda zanimanja i standarda kvalifikacije u području Pomorskog menadžmenta te unapređenje istoimenoga sveučiličnoga diplomskog studija“.