Aktualno

24.03.2014.

Radni sastanak s Ministarstvom gospodarstva o Industrijskoj strategiji

U Hrvatskoj udruzi poslodavaca održao se radni sastanak s pomoćnicom ministra gospodarstva Sabinom Škrtić i savjetnikom ministra Tomislavom Radošem na temu Industrijske strategije Republike Hrvatske 2014.-2020.
Na sastanku je istaknuta nužnost veće pažnje politike Vlade naspram potreba industrije, za suradnjom i istovremenom pripremom nacionalnih strategija te za ostvarivanjem visoke razine usklađenosti ostalih javnih politika- makroekonomskih, fiskalnih, obrazovnih i politika zapošljavanja s Industrijskom strategijom. Prisutni su se složili kako je za hrvatsku industriju važno snažnije uključivanje na jedinstveno tržište EU i u globalne lance, a predstavnici industrije istaknuli su važnost eliminacije negativnih utjecaja makroekonomskih politika na konkurentnost industrije, što treba podržati kreiranjem ciljanih sektorskih industrijskih politika.

Pomoćnica ministra gospodarstva Sabina Škrtić rekla je da je u tijeku obrada primljenih mišljenja na Industrijsku strategiju te kako se planira da će strategija biti na Vladi krajem travnja.

26.02.2014.

Održana godišnja Skupština HUP-CRO industrije

U Hrvatskoj udruzi poslodavaca u Zagrebu održana je redovita godišnja Skupština HUP-CRO industrije na kojoj su sudjelovali članovi HUP-Udruge drvne i papirne industrije, HUP- Udruge elektroindustrije, HUP-Udruge kemijske industrije, HUP-Udruge metalne industrije, HUP-Udruge tekstilne i kožne industrije i HUP-Udruge poslodavaca u šumarstvu, lovstvu i pratećim djelatnostima.

Članovima Skupštine obratio se zamjenik glavnog direktora HUP-a Bernard Jakelić i rekao da je Hrvatska udruga poslodavaca kuća svih svojih članova te da CRO industrija ima neizostavnu ulogu u svim sadašnjim i budućim aktivnostima HUP-a. Istaknuo je problem porezne i zakonske nestabilnosti u kojoj posluju gospodarstvenici i ulogu HUP-a usmjerenu na fleksibilizaciju radnog zakonodavstva. Pozvao je članove da sudjeluju u kreiranju stavova HUP-a vezano uz pregovore EU o slobodnoj trgovini.

10.02.2014.

Očitovanje na Industrijsku strategiju

HUP- Udruga metalne industrije poziva svoje članove da dostave mišljenje na Industrijsku strategiju koju je izradilo Ministarstvo gospodarstva.

Obavještavamo članove kako se na ovu temu sastalo predsjedništvo CRO industrije u četvrtak, 06.02.2014. i dogovorilo da će se na sjednici Skupštine CRO industrije prezentirati stavovi granskih udruga i zajednički stav CRO industrije.

Molimo da mišljenja na Strategiju dostavite najkasnije do 20.02. 2014.

Cjelokupni dokument Industrijske strategije možete pročitati ovdje.

30.01.2014.

Javni poziv za program Povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti proširen na djelatnost pripremanja hrane i pružanja usluge smještaja

HUP- Udruga metalne industrije upoznala je Ministarstvo poduzetništva i Ministarstvo regionalnog razvitka i fondova EU da je Pozivom na dostavu projektnih prijava za program Povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malih i srednjih poduzeća značajno sužen broj prihvatljivih prijavitelja koje obavljaju djelatnosti iz turizma.
Naime, navedenim natječajem potiču se ulaganja u imovinu i proširenje postojeće imovine u turizmu te se u prijavi tražilo da poduzetnik bude klasificiran pod kategoriju 55. – djelatnost pružanja usluga smještaja, te pripreme i usluživanja hrane.

U Republici Hrvatskoj značajan broj tvrtki obavljaju djelatnost nautičkog turizma i pružanja usluge smještaja. Usluge nautičkog turizma vode se pod kategorijom 93. Nacionalne klasifikacije djelatnosti - Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti, razred 29.- zabavne i rekreacijske djelatnosti. Dakle, poduzetnici koji se bave nautičkim turizmom ne mogu aplicirati na navedeni natječaj, što sprečava jačanje njihove konkurentnosti, a sredstva namijenjena turizmu u tom smislu ostaju neiskorištena.

Ministarstvo poduzetništva i obrta je u Drugom ispravku Javnog poziva od 30.siječnja 2014.g. kod kategorije I.55 NKD dodalo sljedeću napomenu:
U postupcima razvrstavanja i kategorizacije ugostiteljskih smještajnih objekata iz skupine „Hoteli“, prihvaća se valjana registracija poduzetnika u koju je nadležnoj tijelo upisalo djelatnost prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN 58/07) I55.1. Hoteli i sličan smještaj ili djelatnost koja je navedena samo opisno kako slijedi: pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja.

Prema tumačenju Ministarstva, nakon izvršene dopune Javnog poziva, tvrtke koje nemaju kao osnovnu djelatnost I.55., ali u sudskom registru imaju upisane prihvatljive djelatnosti, mogu dostaviti svoje projektne prijedloge na objavljeni Poziv.

30.01.2014.

Djelatnost proizvodnje bešavnih čeličnih cijevi i varenih čeličnih cijevi može prijaviti projekte za program Povećanja gospodarske aktivnosti i konkurentnosti

HUP- Udruga metalne industrije upozorila je Ministarstvo poduzetništva da je u Pozivu na dostavu projektnih prijava za program Povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malih i srednjih poduzeća s liste mogućih prijavitelja izostavljen cjelokupni sektor čelika, iako Uredba o skupnom izuzeću (GBER) isključuje samo određene kategorije djelatnosti.

Naime, u Uredbi o skupnom izuzeću u članku 2. točka 29. za sektor čelika navedene su djelatnosti koje ne mogu primiti potporu, i to su: (a) sirovo željezo i ferolegure, (b) sirovi i poluzavršeni proizvodi od željeza, običnog čelika ili specijalnih čelika, (c) toplo valjani konačni proizvodi od željeza, običnog čelika ili specijalnih čelika, (d) hladno valjani konačni proizvodi i (e) cijevi. Dodatno, u Uredbi je specificirano da se zabrana u djelatnosti bešavnih čelični cijevi, varenih čeličnih cijevi odnosi samo na proizvodnju cijevi promjera većeg od 406,4 mm.

Na zamolbu HUP- Udruge metalne industrije, Ministarstvo poduzetništva je u Drugom ispravku Javnog poziva od 30.siječnja 2014.g. omogućilo da proizvođači cijevi promjera manjeg od 406,4 mm budu prihvatljivi prijavitelji.