Aktualno

14.04.2014.

Suradnja socijalnih partnera u obrazovanju radnika u metalnom sektoru

U ponedjeljak, 14.04.2014.g. HUP- Udruga metalne industrije, Sindikat metalaca Hrvatske- IS i Ministarstvo rada i mirovinskog sustava održali su sastanak na kojem su dogovorene aktivnosti i uloge socijalnih partnera u projektu Striking deals.
Striking deals ima svrhu uspostavljanja sustava cjeloživotnog učenja za radnike u metalnom sektoru. Zamišljen je kao tripartitni sustav kojim će se izgraditi infrastruktura koja će podržati usvajanje novih znanja i vještina te dovoljan broj adekvatno kvalificiranih radnika u metalnom sektoru.
Projektom će se definirati optimalni način financiranja obrazovanja radnika, a glavni izvori trebali bi biti javno financiranje i fondovi EU. Osnovat će se tripartitni centar za obrazovanje koji će djelovati kao koordinator i posrednik između sektora i institucija koje provode obrazovanje. Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta uputit će se poziv da se uključe u projekt. Glavni ishodi projekta su dostupnost izobrazbe uz konkurentne troškove, fleksibilan sustav obrazovanja odraslih koji uvažava brzinu potrebnih izmjena postojećih te izradu novih programa, uz obvezno priznavanje svjedodžbi.
Uspješnost ovog projekta zajednički je cilj socijalnih partnera kako bi se podržao razvoj znanja i vještina u sektoru, a koji će odgovarati potrebama modernih radnih mjesta kako bi se proaktivno sudjelovalo u tržišnim promjenama.

Istog dana, u sklopu projekta Striking deals održan je sastanak u Hrvatskoj udruzi poslodavaca na kojem su sudjelovali konzultanti imenovani od strane Nizozemskog socijalnog vijeća za metalski sektor koje financira prvu fazu projekta, predstavnici HUP- Udruge metalne industrije i Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Na sastanku je razmotren plan aktivnosti za narednu fazu projekta, a predstavnici Agencije iznijeli su regulatorni okvir obrazovnog sustava.

02.04.2014.

Proširena sjednica Izvršnog odbora HUP- Udruge metalne industrije

02.travnja 2014.u Hrvatskoj udruzi poslodavaca u Zagrebu održana je proširena sjednica Izvršnog odbora HUP- Udruge metalne industrije.

Izvršni odbor raspravljao je o pravilnicima za provedbu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom te o projektima iz područja strukovnog obrazovanja i cjeloživotnog učenja u koje će se Udruga uključiti.

Pravna savjetnica Milica Jovanović izložila je aktivnosti koje je HUP poduzimao u procesu donošenja Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom i vezanih pravilnika. Rekla je da je HUP upozoravao da zakon u predloženom tekstu neće ostvariti svoj cilj, nego će stvoriti novi namet poduzetnicima. HUP je u konzultacijama uspio ispregovarati da se od obveznih kvota izuzmu mali poslodavci koji zapošljavaju do 20 radnika te da se za poslodavce koji zapošljavaju do 50 radnika kvota smanjuje za 1%. HUP se zalaže da iz obveze kvote budu isključena mjesta s posebnim uvjetima rada te da kvote ne budu obvezujuće ako nema raspoloživih osoba s invaliditetom na tržištu rada.

Izvršni odbor pozdravio je poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom, ali je upozorio da su kvote za prerađivačku industriju previsoko postavljene.

Raspravljeno je o pozivima na sudjelovanje u projektima iz područja strukovnog i cjeloživotnog obrazovanja. Izvršni odbor podržao je sudjelovanje u projektima i istaknuo potrebu metalne industrije za nadograđivanjem vještina radnika i nužnost rješavanja nesrazmjera na tržištu rada.
Projekt cjeloživotnog učenja za metalni sektor Striking deals iniciran je od strane nizozemskog sektorskog vijeća za metalni sektor, a Udruga bi ga provodila sa Sindikatom metalaca Hrvatske. U drugom projektu, kojim se planira razviti nove kurikulume iz strojarstva i mehatronike za strukovne škole, sudjeluju partneri iz Slovenije, Litve i Poljske. Ovaj Savez sektorskih vijeća za rješavanje nedostataka vještina u strojarstvu iniciran je od strane slovenskih partnera, a u Hrvatskoj su partneri HUP- Udruga metalne industrije i Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Izvršni odbor je istaknuo potrebu za većim udjelom praktične nastave u strukovnom obrazovanju.

24.03.2014.

Radni sastanak s Ministarstvom gospodarstva o Industrijskoj strategiji

U Hrvatskoj udruzi poslodavaca održao se radni sastanak s pomoćnicom ministra gospodarstva Sabinom Škrtić i savjetnikom ministra Tomislavom Radošem na temu Industrijske strategije Republike Hrvatske 2014.-2020.
Na sastanku je istaknuta nužnost veće pažnje politike Vlade naspram potreba industrije, za suradnjom i istovremenom pripremom nacionalnih strategija te za ostvarivanjem visoke razine usklađenosti ostalih javnih politika- makroekonomskih, fiskalnih, obrazovnih i politika zapošljavanja s Industrijskom strategijom. Prisutni su se složili kako je za hrvatsku industriju važno snažnije uključivanje na jedinstveno tržište EU i u globalne lance, a predstavnici industrije istaknuli su važnost eliminacije negativnih utjecaja makroekonomskih politika na konkurentnost industrije, što treba podržati kreiranjem ciljanih sektorskih industrijskih politika.

Pomoćnica ministra gospodarstva Sabina Škrtić rekla je da je u tijeku obrada primljenih mišljenja na Industrijsku strategiju te kako se planira da će strategija biti na Vladi krajem travnja.

26.02.2014.

Održana godišnja Skupština HUP-CRO industrije

U Hrvatskoj udruzi poslodavaca u Zagrebu održana je redovita godišnja Skupština HUP-CRO industrije na kojoj su sudjelovali članovi HUP-Udruge drvne i papirne industrije, HUP- Udruge elektroindustrije, HUP-Udruge kemijske industrije, HUP-Udruge metalne industrije, HUP-Udruge tekstilne i kožne industrije i HUP-Udruge poslodavaca u šumarstvu, lovstvu i pratećim djelatnostima.

Članovima Skupštine obratio se zamjenik glavnog direktora HUP-a Bernard Jakelić i rekao da je Hrvatska udruga poslodavaca kuća svih svojih članova te da CRO industrija ima neizostavnu ulogu u svim sadašnjim i budućim aktivnostima HUP-a. Istaknuo je problem porezne i zakonske nestabilnosti u kojoj posluju gospodarstvenici i ulogu HUP-a usmjerenu na fleksibilizaciju radnog zakonodavstva. Pozvao je članove da sudjeluju u kreiranju stavova HUP-a vezano uz pregovore EU o slobodnoj trgovini.

10.02.2014.

Očitovanje na Industrijsku strategiju

HUP- Udruga metalne industrije poziva svoje članove da dostave mišljenje na Industrijsku strategiju koju je izradilo Ministarstvo gospodarstva.

Obavještavamo članove kako se na ovu temu sastalo predsjedništvo CRO industrije u četvrtak, 06.02.2014. i dogovorilo da će se na sjednici Skupštine CRO industrije prezentirati stavovi granskih udruga i zajednički stav CRO industrije.

Molimo da mišljenja na Strategiju dostavite najkasnije do 20.02. 2014.

Cjelokupni dokument Industrijske strategije možete pročitati ovdje.