Aktualno

02.11.2017.

Zajednički sastanak DGU i HUP-UGGS

Na inicijativu Izvršnog odbora HUP-UGGS održan je sastanak s predstavnicima Državne geodetske uprave dr. sc. Nikolom Vučićem, načelnik Sektora i Mladenom Pandža, voditeljem službe katastarskih izmjera. Na sastanku se razgovaralo o važnosti zajedničke suradnje Državne geodetske uprave i HUP-Udruge geodetsko geoinforamtičke struke kako bi se pokrenuli investicijski ciklusi vezani uz katastarske izmjere i obnovu zemljišnih knjiga.

23.01.2017.

Predstavnici HUP-UGGS u Povjerenstvu za izradu Zakona o geodetskoj djelatnosti

Predstavnici HUP-Udruge geodetsko geoinformatičke struke uz ostale predstavnike institucija (DGU i HKOIG) imenovani su u Povjerenstvo za izradu nacrta prijedloga Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti.

17.01.2017.

Ravnatelj DGU s predstavnicima HUP-UGGS

Ravnatelj Državne geodetske uprave dr. sc. Damir Šantek sastao se 17. siječnja 2017. godine s predstavnicima HUP-Udruge geodetsko geoinformatičke struke Damirom Delačem, predsjednikom Udruge, Robertom Klojčnikom, dopredsjednikom i Marijanom Filipić, direktoricom granskih udruga HUP-a.
Predstavnici Udruge naglasili su važnost sustavnog provođenja zemljišnih evidencija jer su zemljišne evidencije osnova razvoja svih gospodarskih grana. Na sastanku se razgovaralo aktivnostima koje će DGU poduzeti te o uključivanju predstavnika HUP-UGGS u radnu skupinu za izradu Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti. Ravnatelj je je naglasio kako su on i njegovi suradnici spremni za daljnju komunikaciju s Hrvatskom udrugom poslodavaca te zajedničku suradnju.

12.04.2016.

Ministarstvo pravosuđa i HUP-UGGS

Barica Novosel, zamjenica i Renata Duka, pomoćnica ministra pravosuđa, a na inicijativu HUP – Udruga geodetske geoinformatičke primili su na zajednički sastanak Damira Delača, predsjednika HUP-UGGS, Roberta Klojčnika, člana Izvršnog obora  i Marijanu Filipić, direktoricu granskih Udruge te predstavnika Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije Roberta Paja.

Na sastanku se razgovaralo o aktivnostima koje će Ministarstvo poduzeti kako bi se pokrenule aktivnosti oko sređivanja stanja u katastru i zemljišnim knjigama. Predstavnici HUP-a i HKOIG upozorili su da nesigurnost koja proizlazi iz kaosa u zemljišnoj evidenciji produžuje vrijeme potrebno za pripremu ulaganja, a u puno slučajeva zbog toga uopće ne dođe do ulaganja. Sređivanje zemljišnih evidencija ima mnogobrojne pozitivne učinke i na jedinice lokalne samouprave, gospodarstvo, poljoprivredu, prostorno uređenje i društvo u cjelini s čim su se složili svi prisutni. 

21.03.2016.

HUP-UGGS i HKOIG održali sastanak s predstavnicima Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja

Predstavnici HUP-Udruge geodetsko geoinformatičke struke Damir Delač, Robert Klojčnik i Marijana Filipić te predstavnik Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije Robert Paj sastali su se u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja s pomoćnicima ministra Milanom Rezom i Igorom Čižmekom te predstavnicama Uprave za dozvole državnog značaja i Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj.

Predstavnici HUP-UGGS i HKOIG naglasili su kako je zbog nesređenog stanja u katastru i zemljišnim knjigama, pravo vlasništva na ogromnom broju parcela upitno. Pravna nesigurnost koja proizlazi iz kaosa u zemljišnoj evidenciji produžuje vrijeme potrebno za pripremu ulaganja, a u puno slučajeva zbog toga uopće ne dođe do ulaganja. Uz to što stvara neprocjenjive gubitke gospodarstvu, takvo stanje stvara plodno tlo za korupciju te remeti napredak i razvoj društva u cjelini. Kada sve to uzmemo u obzir, jasno je zašto su nesređene zemljišne evidencije jedan od glavnih razloga niske konkurentnosti Hrvatske na međunarodnim ljestvicama.
Predstavnici HUP-UGGS i HKOIG naglasili su da je povrat ulaganja u geoprostorne podatke, prvenstveno u katastarske izmjere, kao osnovnog registra prostornih podataka, vrlo brz i odražava se u svim segmentima; - državi kroz povećanje prometa nekretnina i investicija, jedinicama lokalne samouprave kroz povećane komunalne naknade i doprinose, a vlasnicima kroz povećanje vrijednosti nekretnina i mogućnosti korištenja nekretnina kao sredstva osiguranja zajmova.
Pomoćnici ministra g. Reza i g. Čižmek naglasili su kako su svjesni važnosti sređivanja zemljišnih evidencija te da će Ministarstvo surađivati s poslodavcima i da su otvoreni za sve prijedloge.