Aktualno

06.08.2013.

CRO industrija- Operativni program potpora za prerađivačku industriju- kolovoz, 2013.g.

Odlukom Ministra gospodarstva klasa: 310-01/13-02/62, urbroj: 526-03-03-02/5-13-14 u srpnju 2013.g. poništen je javni natječaj po Operativnom programu potpora sektorima prerađivačke industrije za 2013. godinu, objavljen u Narodnim novinama broj 55/2013.
Zainteresirani članovi Udruge metalne industrije, Udruge elektroindustrije, Udruge drvne i papirne industrije, Udruge prehrambeno-prerađivačke industrije i Udruge nemetala participirali su u radnoj skupini koja je izradila prijedlog unapređenja mjera i uvjeta natječaja koji su dostavljeni Ministarstvu gospodarstva 08.kolovoza 2013.g.

CRO industrija će nastaviti s aktivnostima prema nadležnom Ministarstvu kako bi se natječaj što prije ponovio i realizirala dodjela bespovratnih sredstava za industriju.

Dopis možete pročitati ovdje.

18.07.2013.

Proširena sjednica Izvršnog odbora CRO industrije Srpanj, 2013.

18. srpnja 2013. g. održana je proširena sjednica Izvršnog odbora CRO industrije na kojoj se raspravljalo o aktualnim industrijskim temama.

Cijene osnovnih energenata su porasle u posljednjih godinu dana, te je realno očekivati daljnji rast troškova za energiju, između ostalog, i zbog najavljenog rasta naknade za obnovljive izvore energije i mogućeg uvođenja novih naknada.
Problem neplaćanja i zakašnjelog plaćanja, a posljedično nelikvidnosti jedan je od najtežih izazova u industriji. Pored toga, dio proizvođača suočen je s otežanim pristupom kreditnom financiranju kod domaćih banaka. Prema nadležnim ministarstvima komunicirat će se potreba povećanja raspoloživih sredstava HBOR-a.

CRO industrija izradit će prijedlog unapređenja programa i mjera potpora za prerađivačku industriju kojeg će uputiti Ministarstvu gospodarstva te nastaviti lobirati za realizaciju natječaja za državne potpore za industriju.

Članovi će pojedinačno i kroz granske udruge sudjelovati u procesima izrade Industrijske strategije i Strategije pametne specijalizacije kako bi utjecali na strateški okvir za industriju.

Izvršni odbor podržao je smjer unapređenja okvira za očuvanje radnih mjesta i stavove predstavnika HUP-a u Radnoj skupini koja izrađuje prijedlog Zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta.

16.05.2013.

Industrijska strategija

16. svibnja 2013. g. u 11,00 h održana je sjednica Izvršnog odbora CRO industrije s Ministarstvom gospodarstva u Hrvatskoj udruzi poslodavaca u Zagrebu.

Savjetnik ministra Tomislav Radoš i načelnik Uprave za industrijsku politiku Ivo Radković informirali su članove o procesu izrade industrijske strategije. Industrijska strategija je strateški dokument koji će odrediti okvir industrije u razdoblju od 2014.-2020.g. Cilj Ministarstva je da strategija bude gotova do listopada-studenog 2013.g. Strategija ne bi trebala biti jednostrani dokument koji se neće primjenjivati i bit će osnova za plasiranje državnih potpora.

Izvršni odbor CRO industrije jednoglasan je u zaključku kako će njeni članovi sudjelovati u procesu izrade Industrijske strategije.

Predsjednik CRO industrije Krunoslav Čović zahvalio je predstavnicima MInistarstva gospodarstva na interesantnom i dobrodošlom sastanku.

23.04.2013.

Sjednica Izvršnog odbora 23. travnja 2013.

Izvršni odbor je na sjednici donio sljedeće zaključke:

Zakon o preradi drva i proizvoda od drva
HUP- Udruge drvne i papirne industrije protivi se donošenju Zakona te smatra kako bi za rast i konkurentnost sektora trebalo prioritetno urediti osnove za donošenje mjera industrijske politike.
HUP- Udruga drvne i papirne industrije otvorena je za nastavak dijaloga s Ministarstvom poljoprivrede te je spremna aktivno sudjelovati u daljnjem procesu unapređenja okvira poslovanja za sektor.
Očitovanje Udruge dostavljeno Ministarstvu poljoprivrede možete pogledati ovdje.

Kolektivni pregovori
Budući su stvoreni zakonski preduvjeti, Izvršni odbor HUP- Udruge drvne i papirne industrije donio je odluku kako će sindikate pozvati na kolektivno pregovaranje.
Ukoliko dođe do sklapanja novog Kolektivnog ugovora, on će se primjenjivati samo na članove Udruge.

25.03.2013.

Klaster konkurentnosti drvno-prerađivačkog sektora

Temeljem članka 32. Statuta, Izvršni odbor HUP- Udruga drvne i papirne industrije donio je odluku o pristupanju u redovno članstvo u Udruzi Hrvatski klaster konkurentnosti drvno-prerađivačkog sektora.

Na Skupštini Klastera održanoj 25. ožujka, prihvaćen je zahtjev za članstvo Udruge.

HUP- Udruga drvne i papirne industrije izradila je očitovanje na analizu sektora, SWOT analizu i prijedloge prioriteta i mjera za unaprijeđenje drvnog sektora predložene od Klastera